Anasayfa » Folklor » Bayburt

 

Bayburt Yöresel Folklor Kıyafetleri aşağıdaki parçalardan oluşur.

 

Erkek

Ürün kodu: F135

1- Başlık, Fes

2- Çepken

3- Köstek

4- İçlik

5- Şal Kuşak

6- Zıvga

7- Çorap

8- Çapula

9- Yağlık, Mendil

Kadın

Ürün kodu: F136

1- Başlık, Yazma

2- Üçetek

3- Kemer

4-İçlik

5- Şalvar

6- Çorap

7- Yemeni


 


Bayburt Yöresi Erkek Kıyafeti

Başta:
Eskiden başlarına "KEÇE KÜLAH, FES EBANİYE" adı verilen bir başlık örten Bayburtlu erkekler daha sonra Cumhuriyetle beraber bu özelliklerini bırakmışlardır  Bugün halk oyunları ekiplerinde yer alan gençler başları açık olarak oyunlarını sergilerler 

Gövdede:
İçte köynek, üzerinde özel olarak yaptırılmış içlik giyilirdi  İçliğin üstünde kapaklı "GEZEKİ" (Cuha) bulunurdu  Bu kıyafetin üç cebi vardır, göğüs hizasında bir, altta yanlarda iki olmak üzere  Gezeki'yi bilhassa ekonomik durumu iyi olanlar giyerdi  Gezek'in düğmeleri süslü, kol ağızları ayrıca kaytanlı olurdu  Gençler bellerine Keşmir ve Trablus kuşak bağlarlardı  (Bu kuşaklar, geldiği yörenin adı ile anılır ancak Bayburt'ta da dokunurdu ) Kuşağın üzerinden bir kemer bağlanırdı  Bu da kuşak gibi koyun yününden dokunurdu  Yaşlılar horasan veya lahuri kuşak bağlar, üzerine silahlık takarlardı  Bu silahlık deriden yapılırdı  

Bayburt erkekleri gençlik çağlarında "GÜNGÖRMEZ" tabir edilen, yanlarında kaytanlı, ön ve arkası bir olan ağlı parçaları topuğa kadar uzanan bir elbise giyerlerdi  Güngörmez'in bir kısmı uçkurlu ve kaytansız olduğundan buna "ŞALVAR" da denirdi  Ayrıca Zıvga denilen topuktan dize kadar üç veya dört körüklü, boğumlu giyimler çok makbuldü  Bunların paçaları üç veya dört parmak kalınlığında kaytan işlemeli olurdu 

Ayakta:
Yünden örülmüş çorap giyen Bayburtlu erkekler, çarık hasıl, çapula ve yemeni gibi kösele ve deriden yapılmış ayakkabı giyerlerdi  

Bayburt yöresi Kadın Kıyafeti

Başta: 
Eski Bayburtlu kadınlar başlarına "TEPELİK" takarlardı  Özellikle maddi durumu yerinde olan ailelerde bu tepelikler altınlarla süslenirdi  Yine kadınlar, başlarına çevresi "ÇIRNAKCA" tabir edilen oyalı pullu bir yazma diğer adıyla çit örterlerdi  Bunlar muhtelif renklerde olurdu  

Gövdede: 
İçte köynek, onun üzerine işlik ve üç etek veya bindallı, alta şalvar giyerlerdi  Üç eteğin üzerine hırkaya benzer koyun yününden örme "DELME" diye tabir edilen bir giysi giyerlerdi  Üç etek elbisenin yakası açık olduğunda göğsü ve iç çamaşırı örtmesi için bir önlük giyilirdi  Kumaştan yapılan bu önlük boyundan bağlanarak, delmenin altından göğüs üzerine kadar inerdi  Üç etek üzerine uç kısmı arkaya sarkık, bir üçgen teşkil eden, elde dokunmuş bir kuşak sarılırdı  Bu horasan kuşağı Keşmir veya Lahuri şalı olurdu  Ayrıca üç etek üzerinde peştamal da bağlanırdı  

Ayakta:
Kadınlarda ayaklarına çarık giyerlerdi Ekonomik durumu iyi olanlar "KALLOŞ POTİN" giyerlerdi 
 

 

Rüya Kayra Kostüm Rüyalarınızı

Hayata Geçirin..

Detaylı bilgi, özel istek ve tasarımlarınız için lütfen iletişime geçin..