Anasayfa » Folklor » Adıyaman

 Adıyaman Yöresel Folklor Kıyafetleri aşağıdaki parçalardan oluşur.

Erkek

Ürün kodu: F113

1- Gömlek

2- Kırkdüğme

3- Şalvar - Yün Kıl Şalvar

4- Kuşak

5- Aba - Saka

6- Çorap

7- Çarık - Yemeni

8- Dağ Telliği - Terlik

9- Mendil

Kadın

Ürün kodu: F114

1.iç Gömleği - Deli Gömleği

2.Zıbın - Üçetek

3.Şalvar -  Kahme Şalvar

4.Önlük

5.Kuşak - Ben

6.Çorap

7.Çarık - Yemeni

8.Terlik - (Başörtüsü)

9.Gümüş Taç

10.Puşu

11.Keten


 

Folklor Oyunları: Adıyaman Bölgesi Halk Oyunları

Ağırlama

Hızlı Üçleme

Yavaş Üçleme

Goftan

Çep

Rışko

Ağır Sımsımi

Hızlı Sımsımi

Dik

Kadın Halayı

İki Ayak

Barış

Dingi

Düz Oyun

Göçer Oyunu

Hallaç Oyunu
Hasat Oyunu

Heilli Can

Kaynana Oyunu

Kımıl Oyunu

Sal Oyunu

Türkan

Pehlivan

Kıyafet Detayları: Adıyaman
 
Kadın kıyafetinde baş süslemesi oldukça ayrıntılıdır. Terlik adı verilen özel bir başlığın etrafına puşu diye bilinen bir bez sarılır. Daha sonra bunun üzerine gümüş işlemeli ve kenarlarından gümüş paralar sarkan bir taç geçirilir. Bu gümüş paraların yerine kadının ailesinin mali durumuna bağlı olarak altın liralar da takılabilir. Sonra bu baş süslemesinin üzerine dört metre eninde bir keten örtülür ve bu ketenin iki ucu çene altından geçirildikten sonra başın arkasında bağlanır. Genç kızlar baş süslemesini aynı biçimde bağlarlar ama keten örtmezler. Eskiden kadın takıları arasında ailenin maddi durumuna bağlı olarak tercih edilen altın ya da gümüş kemerleri, “Çelen” adı verilen ve başın iki yanından sarılıp arkada bağlanan altın başlığı ve 15 ila 20 adet misket şeklinde altın toplardan oluşan “hab” adıyla bilinen gerdanlıkları ve başka yörelerde “gıramuse veya gıramusa” da genilen “kıramus” adlı iri altın liralardan oluşturulan bir başka boyun takısını görmek mümkündür. Günümüzde ise fanteziye yönelik altın çeşitleri kullanılmaktadır.
Kadın kıyafetindeki değişiklik sürecini kıyafetlerinde de görmek mümkündür. Son yılardaki hızlı değişim giysi kültürümüzde kalıcı etkiler bırakmıştır. Kırsal kesimlerde yöresel kıyafetlerin örneklerine rastlamak mümkündür. Dağ köylerinde kıl kumaştan yapılmış şalvar, Aba denilen ceket ve yakasız gömlekten ibarettir. Aba yakalı ve yakasız şekilleri olan bir çeşit gömlektir. Ayakta çorap ve yemeni bulunmaktadır.
Şalvar ve yakalı veya yakasız gömlekle bütünleşen kıyafetin üzerine “fillik kuşak” denilen ipek,püsküllü, beyaz renkte bir kuşak sarılmaktadır. Kıyafet, “fillik kuşak” adıyla bilinen beyaz, ipek püsküllü bir kuşak sarılarak tamamlanır. Ayağa ise el örgüsü çorap ve üzerine yemeni giyilir.
 
 
 
Erkek kıyafetlerinde kıl kumaştan yapılan şalvarlar ve abalar günümüzde varlığını yitirmeye başlamıştır.
 

Rüya Kayra Kostüm Rüyalarınızı

Hayata Geçirin..

Detaylı bilgi, özel istek ve tasarımlarınız için lütfen iletişime geçin..