Anasayfa » Folklor » Kayseri

  Kayseri Yöresel Folklor Kıyafetleri aşağıdaki parçalardan oluşur.

Erkek

Ürün kodu: F209

1- Fes - Papak - Poşi

2- Gömlek

3- Yelek

4- Şalvar

5- Kuşak

6- Gayretlik

7- Köstek

8- Yemeni

9- Yün Çorap

Kadın

Ürün kodu: F210

1- Fes - Pullu Yazma - Poşi

2- Altın - Tepelik - Yanlık

3-İçlik

4- Üçetek

5- Şalvar

6- Önlük

7- Arkada Sallama Kuşak

8- Cecim Dokumadan (Kilim)

9- Yemeni

10- Yün ÇorapKıyafet Detayları: Kayseri
İlde genel olarak İç Anadolu'ya özgü giysiler benimsenmekle birlikte, Kayseri'de geleneksel giyim kuşam ilçeler arasında farklılıklar gösterir  Kadın ve erkek giysilerinde el işlemelerinin önemli bir yeri vardır  Giysiler, zaman içerisinde değişmekle birlikte, kadın giyiminde, başlıklarda, yeleklerde bu özellik konulmaktadır  Son yıllarda kır ve kent arasındaki keskin farklılıkların yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlamasıyla birlikte giyim kuşamdaki değişim de hızlanmıştır  Başta Kayseri Şehri olmak üzere, ilçe merkezlerinde kadın giyiminde ev içinde geleneksel, dışarıda ise günün modasına uygun kıyafetler tercih edilmektedir  Buna karşılık erkek giyimi daha sade olup kır-kent ayrımı daha sınırlıdır 

Geleneksel kadın giyimindeki çeşitlilik başlık türlerinde belirgindir  Tepelik ya da fes en yaygın başlıklar arasındadır  Fes altına ince, tülbendi andırır ve genellikle yeşil renkte "kıvrak çeki" adı verilen bir örtü bağlanır  Kimi yörelerde kanaviçeli ve çevresi pullu çekiler kullanılır, "Çora bürük" veya "bürüncek" denilen uzun örtülerse bir yerden bir yere giderken örtünülür  İl merkezi ve Develi dolaylarında çar ya da silgi denilen örtüler yaygındır 

Zıhın, üçetek, bağlama şalvar ve kundura geleneksel giyimin öğeleridir  Adi bezden yapılan önlüklere "uğurcalık" denir  Don (tuman), paçalık, çakşır yanında çeşitli kumaşlardan dikilen geniş bağlama şalvar günümüzde de kullanılmaktadır  Şehir kadınları ise maddi imkanlarına göre şal-ipekli-basma-pazen vs  gibi kumaşlardan mamul, göğsü kapalı parmak yakalı, kolları uzun düz veya robalı entari giyerler, bellerine şal veya dokuma kuşak bağlarlar  Genç ve ihtiyarlar başlarına yazma yemeni, yazma başörtü ve dölbend (tülbent) örterler ve bunları sallayıp, başları üzerine atarak uçları aşağı sarkar  Kışın üzerine boy hırkaları, ayaklarına iskarpin bez giyilir  Cumhuriyet öncesinde geleneksel erkek giyiminde fes ve külah biçimli başlıklar kullanılmaktaydı  Gençler düz, eşraf, din adamları, medrese öğrencileri ve ulema sarıldı fesleri yeğlemekteydi  Günümüzde de kırsal kesimde yer yer çeşitli biçimde başlıklara rastlanırsa da, şapka inkılabından sonra fes, sarık vb  başlıklar ortadan kalkmıştır 

Rüya Kayra Kostüm Rüyalarınızı

Hayata Geçirin..

Detaylı bilgi, özel istek ve tasarımlarınız için lütfen iletişime geçin..