Anasayfa » Tarihi » Sadrazam Kostümleri


Sadrazam
 
Osmanlı imparatorluğunda hükümet başlarına verilen isim devlet işlerinin yönetiminde padişaha kesin yetki ile vekalet edebilirdi. Osmanlı devletinin ilk yıllarında, devlet işleri vezir 1er tarafından yönetilirken, Murat I. zamanından itibaren, baş vezir olarak vezir-i azam lık kurulmuştur. Bu deyim, Kanuni Sultan Süleyman zamanında sadrazam, olarak değiştirilmiş ya da sadr-ı azam Osmanlı imparatorluğunun sonuna kadar bu şekilde kalmıştır.

sadrazamlar, padişahtan sonra devletin en büyük başkanı ve hükümdarın mutlak vekili olduklarından sözleri ve fermanları kesin hükümler kabul edilirdi. sadrazamların, padişahın tam yetkisine sahip olduklarına işaret olsun diye kendilerinde bir da padişahın mührü bulunurdu. sadrazamlar hükümet başkanı sıfatıyla Divan-ı Hümayuna Başkanlık ederler, devletin her türlü işlerini görürler, savaşlarda serdar-ı ekrem başkomutan olarak bulunurlardı